NAŠE SLUŽBY

Arboristika

Poskytneme stromům komplexní péči.
Bezpečnostním řezem se odstraní suché, poškozené a zlomené větve nebo větve napadené dřevokaznými houbami.
Výchovný řez se provádí u mladých stromů v prvních letech po výsadbě a tvaruje jejich koruny.
Zdravotní řez je preventivní řez zajišťující dlouhodobou vitalitu stromu a jeho dobrý zdravotní stav. Odstraňují se větvě narušující přirozenou architekturu koruny.

Rizikové kácení

Rizikové stromy jsou takové, které přímo ohrožují majetek nebo zdraví lidí. Jsou to hlavně stromy rostoucí v blízkosti domů, na hřbitovech, na zahradách, okolo elektrického napětí, zasahující svými částmi nad střechy, nad ploty, komunikace, nakloněné stromy v omezeném prostoru, atd. Pokud to situace dovolí, tak provádíme přesné směrové kácení celého stromu ze země. V místech to není možné, využíváme stromolezecké techniky a postupného zpouštění částí stromů po lanech.

Frézování, štěpkování

Frézování pařezů znamená jejich odstranění do hloubky až 30cm pod zem. Je to rychlá a efektivní metoda odstranění. Frézování je možné díky pásové fréze Vermeer SC60TX i na těžko dostupných místech.
Štěpkování je likvidace větví po kácení, nebo prořezu stromů. Odpad vzniklý po štěpkování větví lze kompostovat, použít místo mulčovací kůry do záhonů, nebo po proschnutí použít na topení.

Bezpečnostní vazby

Používá se pokud hrozí rozlomení koruny stromu (nestabilní větvení, hniloba, ...). Jsou dva typy vazeb:
Dynamická vazba zabrání v případě odlomení zajištěné části koruny či větve jejich pádu na zem.
Statická vazba zajišťuje stabilizaci tlakového větvení a má zabránit rozpadu takto oslabené části stromu.

Výškové práce

Výškové práce jsou práce na střechách, věžích, stožárech, , jeřábech a jiných konstrukcích. Tyto práce jsou často spojeny s určitým stupněm rizika a vyžadují speciální výbavu pro zajištění bezpečnosti.
Může se jednat o čištění fasád, oken a okapů, montářní, demontážní a údržbové práce a opravy.

Údržba zahrad

Zkrotíme Vaše tuje i trávník. Nemáte-li čas na péči o Vaši zahradu, rádi Vám s tím pomůžeme. Ať už se jedná o založení nového trávníku nebo jen sečení, žádná práce není moc malá. Rádi Vám také vysadíme nové keře a okrasné dřeviny. Umíme vkusně zastřihnout živé ploty.

INFORMACE

Vážení zákazníci,
pokud máte pocit, že Vám vaše stromy přerůstají přes hlavu a ohrožují váš majetek nebo zdraví, neváhejte se obrátit na mě. Jako odborník na arboristiku a rizikové kácení Vám mohu poskytnout své služby. Ať už se jedná o zhodnocení stavu stromů, řez, výchovný střih stromů a péči v podobě zálivky, hnojení atd.
Mohu vám nabídnout kácení stromu, včetně postupného kácení, které minimalizuje škodu na okolním prostředí. Mám k dispozici speciální techniky a nástroje pro bezpečné odstranění stromu a minimalizaci rizika. Zkrátka mě neváhejte kontaktovat, rád vám pomohu. Vaše spokojenost a bezpečí jsou pro mě na prvním místě!

Arboristika je obor zabývající se péčí o dřeviny a jejich ochranu. Arboristé jsou odborníci v oblasti stromů, keřů a věnují se například zdravotní péči o stromy, jejich ochranou před škůdci, ořezáváním, výsadbou, ale také kácením nebezpečných stromů. Zdravé stromy jsou důležité pro čistotu ovzduší a regulaci klimatu.
Arboristika je důležitá pro udržení zdraví a bezpečnosti stromů v krajině a městských oblastech. Jsme schopni rozpoznat, co stromy potřebují a provedeme úkony , díky kterým podpoříme jejich vitalitu a zdraví. Arboristika je také důležitá pro ochranu životního prostředí a udržení biodiverzity.
Pro práci v arboristice je potřeba kvalifikace, odborné vzdělání a zkušenosti. Jsme dobře obeznámeni s druhy stromů, jejich specifickými vlastnostmi, podle kterých zvolíme vhodnou techniku řezu a další bezpečnostní opatření (např. vazby).

Je proces, při kterém se odstraňují větve suché, odumírající, navzájem se křížící s cílem zlepšit zdraví stromu prodloužit jeho životnost.
Zdravotní řez stromů může být nezbytný pro stromy, které jsou napadeny chorobami nebo škůdci. Řezem stromu mohou být také odstraněny větve, které svým růstem ohrožují okolní budovy a infrastrukturu.
Tento druh řezu je možno provádět kdykoliv.

Bezpečnostní řez stromů je součástí péče o stromy. Jeho hlavním cílem je zajištění provozní bezpečnosti stromu. Jinými slovy minimalizovat možnost zranění osob a poškození majetku v jeho okolí. Bezpečnostní řez zahrnuje odstranění poškozených větví, které bezprostředně ohrožují svým pádem. Mezi takové patří suché, poškozené, defektní, zlomené a jiné.
Tento druh řezu je možno provádět kdykoliv.

Arboristika a postupné kácení stromů jsou úzce propojené, protože arboristé jsou často povoláváni k posouzení rizikových stromů a navrhnutí opatření pro jejich bezpečné kácení.
Postupné kácení stromů je proces, při kterém se odstraňují větve a části stromu, aby se minimalizovalo riziko poškození okolních budov a infrastruktury. Tento proces může být nezbytný pro stromy, které rostou na nebezpečném nebo málo dostupném místě, jsou napadeny škůdci a kde je zvýšená pravděpodobnost pádu.
Arboristé mají v této oblasti zkušenosti i s postupným kácení stromů do lana, kdy prostor pod stromem nedovoluje volné odhazování části kmenu. Provádíme také pravidelné kontroly a vyhodnocujeme zdravotní stav stromů.
Rizikové kácení se provádí zpravidla od listopadu do března. Pokud ovšem strom bezprostředně ohrožuje své okolí, je možné si od obecního úřadu vyžádat povolení ke kácení kdykoliv v roce.

Bezpečnostní vazby instalujeme tehdy, když hrozí vylomení větví nebo úplné rozlomení koruny stromů (nestabilní a tlakové větvení např. s dutinami či hnilobou). Rozlišujeme dva základní typy vazeb.
Dynamická vazba je hlavně prevence. V případě odlomení takto zajištěné části koruny či větve se zabrání jejich pádu na zem. Jedná se o kombinovaný systém speciálních polypropylenových lan a kmenových pásů s vysokou nosností.
Statická vazba zajišťuje stabilizaci tlakového větvení a má zabránit rozpadu takto oslabené části stromu. Jsou dva typy vazeb - podkladnicová a vrtaná.

Jedná se o následnou likvidaci větví po kácení nebo prořezu stromů. Odpad vzniklý po štěpkování lze kompostovat, použít místo mulčovací kůry do záhonů, nebo po proschnutí použít na topení.

Frézování pařezů znamená jejich odstranění do hloubky až 30cm pod zem. Je to rychlá a efektivní metoda odstranění zbytkové masy po kácení. Frézování je možné díky pásové fréze Vermeer SC60TX i na těžko dostupných místech.

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA

REFERENCE

Dobrá

Rizikové kácení, redukční řezy, výchovné, zdravotní a bezpečnostní řezy, bezpečnostní vazby

Nošovice

Zdravotní a bezpečnostní řezy, rizikové kácení

Vyšní Lhoty

Zdravotní a bezpečnostní řezy, rizikové kácení

Dobratice

Rizikové kácení